Skema programore


08:00 - 10:00 Mirëmengjesi shqiptarë Moderator 1
20:00 - 22:00 Dëshirat e dëgjuesve  Moderator 1 
22:00 - 00:00  Emisioni i natës  Moderator 1 
     
     
     
_