Fillimi


 
Radio Çabrati sjell gjithçka për kënaqësinë tuaj, muzikë të përzgjedhur shqiptare, emisione argetuese, emisione për artin dhe letërsinë, emisione për mërgatën, emisione bashkëbisedimi me dëgjues dhe personalitete të ndryshme.